Miljöavgift

P.C tar i samband med försäljning av slang ut en miljöavgift. Miljöavgiften täcker en miljömässigt korrekt hantering av begagnad slang, för att minimera negativ miljöpåverkan. Miljöavgiften är beräknad utifrån all slang som P.C Slang & Maskiner säljer.

Detta är en service från P.C Slang & Maskiner och innebär att vi även tar emot konkurrenters begagnade slangar. Det är för oss viktigt att ta miljöansvar. Genom att ta emot begagnade slangar så uppmuntrar vi kunderna att, för en låg avgift, lämna in slangen för återvinning och på så sätt säkerställa att den begagnade slangen tas hand om på ett miljövänligt sätt.