Tillämplighet

PC Slang & Maskiner AB Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på PC Slang & Maskiner AB:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av PC Slang & Maskiner AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom PC Slang & Maskiner AB:s hemsida utgör PC Slang & Maskiner AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på PC Slang & Maskiner AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning

Priserna på PC Slang & Maskiner AB:s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. PC Slang & Maskiner AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan PC Slang & Maskiner AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott (max 10 000 kr inkl moms vid kontant betalning, max 50 000 kr inkl moms vid postväxelbetalning).

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.
För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.